خرید بازدید پست کانال تلگرامی «👁️»

توضیحاتی در مورد بازدید های ما:

  1. بازدیدهای👁️تکی ما مختص به یک پست📋هستند و فقط تعداد بازدید یک پست📋را افزایش می دهند.اما در صورتی که مایل باشید و شانس یار شما باشد ۲ پست📋رو هم می شه بازدید زد.
  2. بازدیدهای👁️چندتایی مخصوص ۵۰ پست آخر شما هستند.و برای چالش ها مناسب نیستند.
  3. بازدیدهای👁️خریداری شده🛒برای افزایش بازدید در کانال مخصوصی قرار می گیرند.