خرید ممبر کانال تلگرامی «👤»

توضیحاتی در مورد ممبرهای ما:

  1. این ممبر ها👤دارای ضمانت لفت🛡️هستند. «ضمانت لفت🛡️صثیعنی اینکه اگر تعداد ممبرهای👤تحویل داده شده به شما پس از چند روز کم📉شد،با گزارش تعداد اونها ما اونها را به کانال شما برمی گردونیم📈.البته گزارش باید ۷ روز پس از سفارش📋ممبرهای👤شما باشد.
  2. ممبرهای👤ما فیک هستند اما ممکن است ۲ پست آخر کانال شما رو به تعدادی بازدید👁️بزنند.البته ما ضمانتی برای بازدید👁️خوردن پست هاتون نداریم.
  3. ممبرهای👤شما پس از بررسی محتوا و تایید✅توسط مدیریت شروع به ممبرگیری خواهد کرد.این فرایند⏳می تواند از ۵ دقیقه🕑تا ۱ ساعت🕙به طول بیانجامد.

خرید ممبر کانال تلگرامی «👤»

  • آدرس کانال خود را با @ وارد کنید.
  • 0 تومان